Οικονομικές Καταστάσεις


Filename
An Adobe Acrobat file Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 2018
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 2017
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 2016
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 2015
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015
An Adobe Acrobat file Έκθεση Κεφ. Επάρκειας 31.12.2014
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014
An Adobe Acrobat file Έκθεση Κεφ. Επάρκειας 31.12.2013
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013
An Adobe Acrobat file Έκθεση Κεφ. Επάρκειας 31.12.2012
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
An Adobe Acrobat file Έκθεση Κεφ. Επάρκειας 31.12.2011
An Adobe Acrobat file Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 1.1.2011 έως 30.6.2011
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 31.12.2010
An Adobe Acrobat file Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 1.1.2010 έως 30.6.2010
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2009
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 31.12.2009
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2008