Οικονομικές Καταστάσεις


Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017 442.68 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση Κεφ. Επάρκειας 31.12.2013 347.76 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 31.12.2010 236.4 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015 318.42 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 1.1.2010 έως 30.6.2010 184.62 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 2016 245.82 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 499 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 1.1.2011 έως 30.6.2011 171.45 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018 427.1 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση Κεφ. Επάρκειας 31.12.2011 235.98 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013 330.52 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση Κεφ. Επάρκειας 31.12.2012 266.18 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση Κεφ. Επάρκειας 31.12.2014 259.95 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 2018 246.78 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 2015 245.59 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2009 412.43 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 536.94 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016 427.35 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 31.12.2009 222.56 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Έκθεση κεφαλαιακής επάρκειας 2017 243.24 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2008 450.42 KB 2019-11-14
An Adobe Acrobat file Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 415.01 KB 2019-11-14